„GRADSKA TOPLANA” OBAVESTILA JE KORISNIKE O DUGOVANJIMA

Za veće dužnike moguć sporazum

Na adrese 344 korisnika na sistemu distribucije prirodnog gasa, stigle su opomene na iznos ukupnog duga od 1, 5 miliona dinara. Kod daljinskog grejanja, potrošačima su prosleđene 804 opomene za ukupan dug od 28,7 miliona dinara.
– Javno komunalno preduzeće „Gradska toplana” apeluje da korisnici usluga koji su dobili ovakve opomene, izmire svoja dugovanja, kako bi izbegli troškove angažmana javnih izvršitelja. Za one korisnike čija su dugovanja velika, te ne mogu odmah da ih izmire, ostavljena je mogućnost potpisivanja sporazuma o isplati duga – rekla nam je Melanija Lojpur iz „Gradske toplane”.
Informacije o svojim dugovanjima, korisnici mogu da dobiju putem telefona – brojevi 3150173 i 3150174. Iz „Gradske toplane” poručuju da bi to valjalo da što pre učine kako bi izbegli troškove utuženja koje počinje narednog meseca.
Podsećamo da „Gradska toplana” toplotnom energijom snabdeva oko 7.800 stanova i 200 objekata sa poslovnim prostorom.

M. B.