Tartományi Oktatási Titkárság

Támogatás az oktatási intézményeknek

Vajdaság autonóm tartományi általános és középfokú oktatási és nevelési, a diákjóléti intézmények, valamint az iskoláskor előtti intézmények létesítményeinek újjáépítése, átépítése, felújítása, valamint beruházásos és folyó karbantartása 2021. évi finanszírozására és társfinanszírozására kiírt pályázat keretében több nagybecskereki oktatási intézmény is támogatásban részesült.
A Nikola Tesla Építőipari és Elektromossági Középiskola homlokzatának a felújítására valamivel több mint 3 millió dinárt hagytak jóvá. A Mezőgazdasági Szakközépiskola tatarozására viszont megközelítőleg 3 millió dinárt ítéltek meg.
Az elemi iskolák közől a muzslyai Szervó Mihály és a Sonja Marinković iskolák pályázatait bírálták el pozítivan.
A muzslyai iskola 860000 dinárt kapott a tornaterem felújítási munkálataihoz, a Sonja Marinković Általános Iskola viszont 1800000 dinárt az ablak cserék 2. fázisához.