BLIŽI SE I POČETAK ŠKOLSKE GODINE NA FAKULTETIMA I VISOKIM ŠKOLAMA

Kombinovana nastava, uz vežbe i praksu

Čim je u martu, zbog pandemije kovida 19 proglašeno vanredno stanje, ustanove u oblasti obrazovanja prilagodile su svoj rad odlukama Republičkog kriznog štaba i institucija nadležnih za ovu oblast. Fakulteti i visoke škole su takoreći „preko noći” prilagodili rad sa studentima uz nastavu na daljinu. Po prestanku vanrednog stanja, mere zaštite studenata i zaposlenih su i dalje poštovane, a studenti su polagali ispite pod određenim uslovima.
Sve je to, kažu u zrenjaninskim ustanovama visokog obrazovnja, dragoceno za organizaciju i rad u novoj školskoj godini. Tako je Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin”, poučen iskustvom iz letnjeg semestra, počeo pripremu za predstojeću školsku 2020/21. godinu. U toku letnjeg semestra, studenti su delom imali onlajn nastavu, ali su laboratorijske vežbe bile nadoknađene i organizovane u manjim grupama.
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, prepustilo je fakultetima i visokim školama da sami odluče kako će organizovati nastavu. Osnovno je da se pridržavaju mera zaštite koje su propisane zbog korona virusa.
– Tehnički fakultet je pripremio sve laboratorije za rad i razmotrio stav zadužene stručne katedre o najboljem rešenju za izbor platforme na koju će se postaviti sadržaji i realizovati učenje na daljinu – rekla je prof. dr Dragica Radosav, dekan Tehničkog fakulteta. – Studenti su pozvani putem Studentskog parlamenta da se aktivno uključe sa svojim zahtevima i sugestijama, a što će biti presudno u donošenju odluka na jednoj od predstojećih sednica Nastavno-naučnog veća.

Na Tehničkom fakultetu novi raspored časova
S obzirom na to da je Tehnički fakultet, olakšavajuća je okolnost da se predavanja mogu održati „na daljinu”, uz konsultacije, ali je značajan broj laboratorijskih vežbi neophodno da se kvalitetno održe i u računarskim laboratorijama, kao i u laboratorijama za hemiju, fiziku… Naravno, uz poštovanje svih mera epidemiološke zaštite.
– Izvesno je da ćemo raditi kombinovano, onlajn i na Fakultetu, u delu vežbi, a što predstavlja najcelishodnije rešenje u cilju realizacije kvalitetne nastave. Napominjem da Fakultet raspolaže sa dovoljno prostora da se ovaj model nastave realizuje, uz prilagođen raspored časova sa manjim grupama- ističe prof. dr Radosav.
Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin” koji je i u ovoj godini zabeležio odličan upis brucoša na svim studijskim programima, čak u porastu u odnosu na prethodne godine, teži da kvalitetom rada zadovolji zahtevima koje nove okolnosti u društvu zahtevaju.

Rad u manjim grupama, praksa u preduzećima
I na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija (VTŠSS), školskoj 2020/21. godini, nastava će se održavati prema usvojenom kalendaru rada, u učionicima, laboratorijama i kabinetima, primenom standardnih metoda i oblika nastavnog rada. Maksimalno će se poštovati propisane mere zaštite od širenja kovida 19.
– Radi toga, studenti će raditi u manjim grupama, kako bi se obezbedila minimalna fizička distanca. Rad sa više studentskih grupa impliciraće promenu u rasporedu časova u odnosu na period pre početka pandemije. Studentima će biti omogućeno da urade sve predviđene laboratorijske vežbe i da odslušaju predavanja prema rasporedu časova. Stručnu praksu, kao veoma važan deo strukovnih studija, studenti će obavljati u nekom od stotinak preduzeća sa kojima imamo ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji – kaže dr Mile Lovre, direktor VTŠSS.
Iako će se nastava održavati na „klasičan” način, doći će do izvesnih promena u organizaciji nastave: podela na veći broj grupa dovešće do pomeranja termina izvođenja nastavnih aktivnosti, naglašavaju u Školi.
– U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije nastava će se održavati onlajn, bilo razmenom materijala imejlom ili korišćenjem odgovarajućih veb platformi. Na veb sajtu Škole studenti mogu da preuzimaju nastavne i ispitne materijale za veliki broj nastavnih predmeta. Ispiti će se, prema Zakonu, održavati u prostorijama Škole u predviđenim ispitnim rokovima. S obzirom na to da već imamo gotovo tromesečno iskustvo sa onlajn nastavom, siguran sam da ćemo i ovoga puta ispuniti svoje nastavne obaveze, a i da će se studenti aktivno i sa uspehom uključiti u novi režim rada – tvrdi dr Lovre.
U slučaju da bilo ko od studenata bude imao bilo kakav problem sa ispunjavanjem predispitnih obaveza, profesori, asistenti i saradnici će uvek biti spremni da im pomognu. Mere zaštite, od pojačane dezinfekcije, do držanja distance i nošenja maski, su obavezne.

  • Zabranjene posete i prenoćišta
    Za studente prve godine fakulteta i visokih škola, 15. septembra završen je konkurs za prijem u sudentske domove, a konačna lista primljenih stanara biće objavljena 23. septembra. U toku je konkurs i podnošenje dokumenata za prijem studenata starijih godina, koji traje od 16. septembra do 31. oktobra.
    – U Studentskom domu „Mihajlo Predić-dr Miša” Studentskog centra Novi Sad, sve je spremno za prijem novih stanara. Primenjuju se sve mere zaštite i pojačane dezinfekcije, a dve sobe su odvojene za izolaciju. Nisu dozvoljene posete, niti prenoćišta. Dom ima teretanu, ali studenti neće moći da je koriste baš zbog epidemioloških mera. Inače, tokom leta zamenjena je elektroinstalacija, drvena stolarija, i obavljene druge neophodne popravke- kaže Tanja Dulović, upravnica.
    Dom je redovno higijenski održavan i više puta dezinfikovan i bezbedan za povratak studenata. Postavljene su dezo barijere, dozeri sa sredstvima za dezinfekciju i sapunima, a vidno su istaknuta obaveštenja o pravilima ponašanja, odnosno higijenskim merama koje su propisane zbog bezbednosti i zdravlja stanara.

Milena Bečejac